باشگاه سرزمین مهر

گروه کوهنوردی ما

ما با دیدن فاصله ای عمیق و معنادار بین انسان و طبیعت و درگیرشدن انسانها با تکنولوژی و محیط سخت و بی احساس شهری در عصر جدید ، به این فکر افتادیم تا راهی متفاوت و خاص برای پیوند دوباره انسان و طبیعت و یادآوری اهمیت بخشی بسیار مهم از وجود و مغز انسان یعنی تفریح و احساس لذت و انرژی مثبت از زیبایی طبیعت، برای بالا بردن امید به زندگی انسانها، شادابی و سلامتی جسم و روح ، ارتباط زیبای انسانی، بالا رفتن کیفیت زندگی انسان ها و آموزش و ماندگاریِ زیبایی های طبیعت برای آیندگان ، برآن شدیم تا گردهم آییم و دست در دست هم برای تحقق آرمانهای والای خودمان به سوی آینده ای عاری از هرگونه آلودگی و ناهنجاری حرکت کنیم و برای تحقق این مهم ، اصلی ترین و مهم ترین پایگاه آموزش انسان یعنی خانواده را محور خود قرار دادیم و با افتخار باشگاه سرزمین مهر متولد شد. باشگاه سرزمین مهر در سال 1396 تشکیل شد و بعد از گذشت مدت کوتاهی ،جایگاه بسیار خوبی در دل کوهنوردان و طبیعت دوستان کشور پیدا کرد . این باشگاه مردم نهاد بوده و امید داریم با همیاری و همدلی مردم فهیم و طبیعت دوست کشورمان، به آرمانهای خودمان جامه عمل بپوشانیم و جهان را به جایی بهتر برای زندگی تبدیل کنیم. دلتان پر از مهر و مهربانی

تیم ما