پیمایش و پاکسازی غار گریک به مناسبت روز غارهای پاک

اجرا شده


روز جمعه بمناسبت روز غارهای پاک تعداد 51 نفر از مهرورزان باشگاه سرزمین مهر با کوهپیمایی مسیر بوم بلند که از روستای نینیزک دشتستان آغاز میشود پس از پیمایش غار نسبت به پاکسازی و انتقال زباله های دهانه خروجی غار به روستا اقدام کردند. این برنامه همه ساله و به همین مناسبت برگزار میگردد. شایان ذکر است که غار گریک به طول 1100 متر طولانی ترین غار تونلی قابل پیمایش کشور می باشد که در ارتفاعات برازجان قرار دارد .تاریخ: ۱۲ مهر

مکان: دشتستان

تعداد روز: ۱

بافت منطقه:

تعداد گروه: ۵۱

تصاویر منتخب