گزارش برنامه تفتان

اجرا شده


برنامه تفتان به منظور بازدید از جاذبه گردشگری شهرستان چابهار و صعود به قله تفتان و بازدید از بازارهای کنارک و زاهدان در تاریخ دوم ابان ماه تا هفتم ابان ماه توسط باشگاه سرزمین مهر برگزار گردید . این برنامه توسط ۲۴ مهربانوان و مهربانان سرزمین مهر ساعت ۲ از برازجان و ساعت ۳ از بوشهر استارت خورد ساعت هفت صبح بیداری و ساعت هفت نیم به سمت شرق چابهار و برای بازدید از نقاط گردشگی مثل تالاب صورتی،کوهای مریخی،و بندر بریس ترک کردیم و البته قبل از خارج شدن از شهر برای خوردن صبحانه به بازر قدیم چابهار و رستوران های قدیمی با غذاهای محلی رفتیم و روز خودمون با صبحوه محلی اغاز کردیم ساعت ۵ صبح بیداری زدیم و ساعت پنج نیم به تعداد ۳۵ نفر که چهار نفر از برازجان و چهار نفر از مبارکه اصفهان و دونفر از قزوین و کاشان به ما اضافه شده بود در اردوگاه برنامه صعود به قله شروع شد و ساعت پنج عصر به اردوگاه رسیدیم و بعد از بیست دقیقه استراحت و خوردن نهار مسیرمان را به اردوگاه ادامه دادیم و ساعت هشت نیم شب به اردوگاه رسیدیم و سری وسایل جمع کردیم و با اتوبوس به سمت شهر زادان و مهمانسرای صالحین حرکت کردیم و ساعت ۱ شب به زاهدان رسیدیم و استراحت کردیم ساعت هشت صبح بیداری و همه دوستان به سمت بازار رسولی رفتیم و به گشت گزار و خرید پرداختیم و ساعت ۳ زاهدان به سمت بوشهر ترک کردبم و ساعت ۱۴ هفت ابان ماه به برازجان رسیدیم و برنامه تفتان به پایان رسیدتاریخ:

مکان: سیستان و بلوچستان

تعداد روز: 6

بافت منطقه:

تعداد گروه: 24

تصاویر منتخب