نفرات برتر دوره آموزشی حفظ محیط زیست کوهستان

اجرا شده


دوره آموزشی حفظ محیط زیست کوهستان در مورخه 5 مهرماه در بوشهر با مدرسی استاد کاظمینی و هاشمی توسط کمیته آموزش باشگاه سرزمین برگزار شد . که نفرات یاد شده ذیل با کسب نمره ممتاز 19 مشترکا مقام اول را کسب کردند . زهرا تیباش
زهرا قمری
فرشید فهیمی
نصرت سلیمی
آرش برزگر
رضا بهروزی
امراله دهقانتاریخ: 5 مهرماه

مکان: بوشهر

تعداد روز: ۱

بافت منطقه:

تعداد گروه: ۲۸

تصاویر منتخب