کلوت نوردی

اجرا شده


کلوت نوردی این برنامه از تاریخ هفتم لغایت هشتم آذر ماه 1398 در کلوت زیبای چاووشی برگزار گردید. در این برنامه 84 نفر از مهربانان و مهربانوان سرزمین مهر شرکت نمودند.پیمایش در روز هفتم از ساعت ۱۴:۳۰ از روستای چاووشی آغاز گردید و در روز جمعه ساعت ۱۲ در روستای چاووشی به پایان رسید. کل پیمایش در حدود ۸ کیلومتر بود. خاموش و مطمئن، شبانه روز نشسته به تماشای افق های بی کران. کلوت بی حد و حصر آرام است. آن قدر که نمی توان به آن حسادت نکرد. در سرزمین کلوت ها باد نرمی در گوش زمزمه می کند و آدمی را به تماشای وقار کلوت فرا می خواند. هنگامه ی طلوع و یا غروب که در میان کلوت ها باشید محال است چیزی جز از تحسین چنین شگفتی ای به ذهنتان خطور کند. آفتاب که رو به غروب می گذارد، آرام آرام ستاره ها پیدا می شوند تا پهنه ی سیاه آسمان را به زیباترین تصویر در دنیا بدل کنند. هنگامه ی شب خیلی ساده می توان در آسمان شهر کلوت ها غرق شد و دسته دسته ستاره چید. بر بلندای این کلوت ها که بایستید واقعیت و خیال در هم می آمیزند، زمان و مکان گم می شوند و تجربه ای عمیق و فراموش ناشدنی را رقم می زنند. و در پایان از دهیاری روستای چاووشی و آقای نعمتی قدردانی می نماییم.تاریخ: 7 ، ۸ اذرماه

مکان:

تعداد روز: ۲

بافت منطقه:

تعداد گروه: 84

تصاویر منتخب