دوره کارآموزی کوهپیمایی آقایان و بانوان

اجرا شده


دوره کارآموزی کوهپیمایی آقایان و بانوان سرزمین مهر این دوره که یکی از دوره های اولیه ارایه شده از سوی فدراسیون کوهپیمایی میباشد به مدت سه روز و از مورخه 20 آبانماه بصورت همزمان و مجزا در دو بخش آقایان دوازده نفر و بانوان دوازده نفر در ارتفاعات دشتستان برگزار گردید . مدرس آقایان استاد علی اکبر فلاحی از استان فارس و مدرس بانوان استاد نیره رفیعی مربی هم استانی بود و با تلاش و جدیت مدرسان اعزامی از فدراسیون و همراهی کارآموزان دوره از سطح مطلوبی برخوردار بود . برابر اعلام اساتید همه کارآموزان تقریبا در سطح بودند لیکن افراد ذیل بعنوان نفرات اول تا سوم معرفی شدند مهربانان : 1. علی رضا نیا 2. علیرضا عدالت پرور 3. هادی برنده مهربانوان : 1. طاهره حاجی احمدی 2. الهام راشدی 3. اکرم مهر اصفهان کمیته آموزش باشگاه سرزمین مهرتاریخ: ۱

مکان:

تعداد روز:

بافت منطقه:

تعداد گروه:

تصاویر منتخب