گزارش صعود به قله بیرمی

اجرا شده


بنام خالق کوه ها گزارش صعود به قله بیرمی موقعیت جغرافیایی استان بوشهر شهر اهرم شمال روستای گشی مسافت رفت و برگشت 25کیلومتر بامداد چهارشنبه پس از رسیدن همنوردان قزوینی به روستای گشی ، ساعت 3:15 از درب مسجد روستا بعد از تقسیم بندی80نفر به هفت گروه 11نفره ، حرکت به سمت تنگه روان آغاز گردید.. ساعت 7 صبح را اعلام میکرد وما از خان چهارم به سمت خان پنجم در حرکت بودیم. بلاخره بعد از هفت ساعت ونیم پیمایش، ساعت 10/20دقیقه گروه اول به قله رسید اطراف قله از برف سفید پوش شده بود، در نهایت به وقت اذان در روستا بودیم و در پایان صعودی شیرین وزیبا،به همراه کلی خاطرات به یاد ماندنی همه سوار اتوبوس شده و به سمت شهر اهرم حرکت کردیم .. راهنما وسر قدم : زینب نوروزی سرپرست کل برنامه : محمود آذربایجانی باهمکاری هیئت کوهنوردی استان قزوین سرپرست اتوبوس۱ :مرتضی قبادی سرپرست اتوبوس ۲: داود داودی مشاورین برنامه : دکتر نکونام ،مرتضی قبادی برنامه درقالب ۷تیم۱۱نفره تیم ۱ : استادابوالقاسم پیله چی سرپرست ،باسرقدمی داودعزیزی وعقب داری دکترنکونام، تیم۲ :حسین عابدی فر ازساوه سرپرست، باسرقدمی اقای محمود احمدی وعقب داری اسماعیل اینانلو تیم۳ : حسین طاهرخانی ازتاکستان سرگروه، باسرقدمی کیهان رحمانی وعقب داری شاهین جلیلوند تیم۴ : باسرگروهی امیدمینایی، سرقدمی محمدرضاکشتکار وعقب داری محسن کرمی تیم۵ : سرگروه مهدی کاظمی باسرقدمی علی نصری وعقب داری محمود شاه کرم تیم ۶ : باسرگروهی هادی خدابنده از ابیک باسرقدمی اقای بهروز اجاقی وعقب داری سجاد اخربین از اردبیل تیم۷ : باسرگروهی آقای بهزادفخیمی از اردبیل وسرقدمی محمدحسین رحمانی وعقب داری سید علی شریفی نژاد تیم پزشکی : خانم دکتر صابونی:پزشک تیم بانوان اقای دکتر عزیزی: پزشک تیم اقایان امدادگرها ۱-حامددرودگران عضوتیم امدادنجات کوهستان استان قزوین ۲-شاهین جلیلوند ۳-سجادآخربین اموزش دیده وعضو تیم امداد و نجات اردبیل ۴-محسن کرمی از قزوین مربی ها ۱- مرتضی قبادی ۲-اسماعیل اینانلو ۳سجاد آخربین ۴-حامد درودگران جلودار کل:مرتضی قبادی عقب دارکل:داود داودی تعدادنفرات شرکت کننده دربرنامه۸۴نفرتاریخ: ۹ بهمن ماه

مکان: قله بیرمی

تعداد روز: ۱ روزه

بافت منطقه:

تعداد گروه: ۸۴

تصاویر منتخب