گزارش همایش کوهنوردی خانوادگی یکصد نفره تا رویشگاه لاله

اجرا شده


🌖 گزارش همایش کوهنوردی خانوادگی یکصد نفره تا رویشگاه لاله 🌔 در مورخه دوم اسفند ماه در نکوداشت روز درختکاری و سالروز شهادت قهرمان ضد استبداد استان بوشهر غضنفر سلطنه برازجانی راس ساعت 0630 تعداد یکصد نفر از اعضا باشگاه سرزمین مهر با همراهی گروه کوهنوردی فتح ، گروه کوهنوردی و دوچرخه سواری کناره ، گروه دوچرخه سواری خلیج پارس و در محلی در بعد از روستای نینیزک و قبل از گردنه به مرد خودروهای خود را پارک و پس از تحویل گرفتن نهالها و بیلچه و بطری های آب در یک ستون در چمنزاری سبز و زیبا پیمایش نموده و پس از حدود دو و نیم ساعت کوهپیمایی به محلی سبز و زیبا موسوم به مخک رسیده و اعضا پس از استراحت و صرف صبحانه اقدام به غرس پنج نهال نمودند و پس از آبیاری گرد هم آمده و در حضور خانواده غضنفر سلطنه برازجانی دو جلد کتاب از زندگی مبارزان جنوب نوشته استاد هیبت اله مالکی به نمایندگی به پیشکسوت ورزش کوهنوردی در گروه فتح برازجان استاد مسعود صفری اهدا شد و با شادمانی پس از پاکسازی محل راه بازگشت پیش گرفته و راس ساعت 13 همگی به لطف یزدان در صحت و سلامت به پایان رسیدند. ضمن سپاس فراوان از حضور هنرمندان و دوست داران محیط زیست و خانواده های عزیز اعضا باشگاه و گروه های دوست و همراهتاریخ: دوم اسفند

مکان: دشتستان

تعداد روز: نیم روزه

بافت منطقه:

تعداد گروه: ۱۰۰ نفر

تصاویر منتخب