تشکیل تیم واکنش سریع آتش نشانی طبیعت (آتش بان)

اجرا شده


جلسه اولیه تشکیل تیم واکنش سریع آتش نشانی طبیعت (آتش بان) در محل دفتر مدیر کل محیط زیست بوشهر با حضور آقایان دکتر فرهاد قلی نژاد مدیر کل ، مهندس مهران فقیه آموزش اداره کل، مهندس حسینی صدر مدیر ستاد بحران، یوسف آذرکشت کوهنورد و نمایند رفتگران طبیعت سرزمین مهر ، میلاد حیاتی کوهنورد و کارشناس آتش نشانی ، احمد آزاد کوهنورد و کارشناس امداد کوهستان برگزار شد و مقرر گردید جهت بررسی و کارشناسی بیشتر و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و چارت های سازمانی و راه اندازی تیم های عملیاتی جلسه بعدی در هفته آتی برگزار شود .تاریخ:

مکان:

تعداد روز:

بافت منطقه:

تعداد گروه:

تصاویر منتخب