صعود به قله کلونچین. بام استان چهار محال بختیاری

اجرا شده


صعود به قله کلونچین – زردکوه بختیاری - بام استان چهار محال بختیاری صعود: 14 و 15 خرداد 99اين رشته كوه سرچشمه مي گيرد و بلندترين قله آن کلونچین با ارتفاع 4221 متر است. مسير صعود قله كلونچين: از طریق شهر چلگرد، دریاچه سد کوهرنگ، کول خَدَنگ و مسیر بازگشت نیز کول خدنگ انجام شد. تعداد نفرات :22 رتفاع قله : 4221 ارتفاع پای کار: 2650 کل پیمایش :21 کیلومتر وجه تسمیه :علت نامگذاری آن نوع جنس سنگ این قله و قله های مسیر صعود هست ،سنگهای کوچک و بزرگ روی هم چیده شده کلونچین در گویش محلی به معنی سنگچین هست. گزارش برنامه : روز اول- سه شنبه 13/03/99 با استفاده از خودروهای شخصی ، اعضا تیم طبق قرار قبلی از بوشهر و برازجان به سمت روستای نصیر آباد در نزدیکی شهر چلگرد حرکت کردند.پس از خرید ملزومات و مواد غذایی در شهر فارسان اماده حرکت شدیم روز دوم – سه شنبه 14/03/99 ساعت 5:30 همه بیدار شده و پس از صرف صبحانه ،به سمت شهر چلگرد حرکت نموده و قبل از آن خودروها را در پارکینگ مجموعه اقامتی پارک کرده و به دو دسته تقسیم و سوار نیسان وانت شدند . پس از آن مجددا حرکت کرده و در ساعت 17:30 به محل کمپ در ارتفاع 3500 متری رسیده و با وجود باد شدید اقدام به برپایی چادر و درست کردن چای و دم نوش نمودند.محل کمپ به مانند کاسه ای بود و دیواره های آن زردکوه.با برآمدن ماه و روشن نمودن محل کمپ بر زیبایی زردکوه افزوده شد.مقرر گردید فردا صیح همه اعت 6 آماده حرکت باشند. روز سوم – 15/03/99 باد شدید تا به صبح ادامه داشت و باعث گردید حرکت به سمت قله به تاخیر بیافتد.ساعت 7:30 همه به صف شده و به سمت قله مخروطی شکل که روبروی ما بود حرکت نمودیم.ساعت 10:30 بر فراز قله کلونچین محو تماشای خط الراس زیبا و عظیم زرد کوه بختیاری شدیم.پس از گرفتن عکس های یادگاری فراوان دسته شاد و سرمست اقدام به فرود نمود.و از همان مسیر اقدام به برگشت نمود روز چهارم – 16/03/99 پس از خوردن صبحانه به سمت بوشهر حرکت نمودیم و همه گروه صحیح و سلامت به شهر و دیا خود بازگشتند.تاریخ: ۱۴،۱۵ خرداد

مکان: چهار محال بختیاری

تعداد روز: ۲

بافت منطقه:

تعداد گروه: ۲۲

تصاویر منتخب