اگر میخواهیم جوانیمان به شیرینی ادامه دار باشد...

اجرا شده


*اگر میخواهیم جوانیمان به شیرینی ادامه دار باشد.....* دوستان من 🌷 من و شما انسان های معمولی نیستیم که بتوانیم معمولی زندگی کنیم. یک ورزشکار حرفه ای که قله های بلند این سرزمین کوهستانی را یکی پس از دیگری صعود میکند نمیتواند هر غذایی را هر موقع و به هر مقدار بخورد و دچار اضافه وزن ناخواسته شود . نمیتواند چند روز بگذرد و تمرین دو ، دوچرخه و یا شنا نداشته باشد . نمیتواند در هر مجلسی بنشیند و تا نیمه شب میگساری کند و یا دود و دم بگیرد . نمیتواند چون یک آدم معمولی نیست ، یک ورزشکار حرفه ای که باید با قدرت صعود کند و روح و تنی سالم داشته باشد تا به او توان صعودی پایدار که تا سالها بتواند همراه و همگام دوستان کوهنوردش باشد . بیاییم قدری به خودمان و رشته ورزشی ارزشمندمان افتخار کنیم و بعنوان یک ورزشکار حرفه ای زندگی حرفه ای داشته باشیم و هر بار که شکر خدا بسلامت و پیروزمندانه از صعودی به خانه هایمان برگشتیم در طول هفته هم مواظب باشیم که پاک و سالم زندگی کنیم . تغذیه ، ساعت خواب و ورزش مناسب داشته باشیم. در این راه بلند همراه جوانان ما پیشکسوتان عزیزی هستند که نه تنها ضعیف تر از ما نیستند بلکه به مراتب توان بیشتری دارند و به رسم وفا و همگامی جور جوانترها هم میکشند و الا خیلی زودتر از اینها به هر قله ای میرسند ، ببینیم پیشکسوتان ورزش کوهنوردی چگونه زندگی میکنند که بعد از سالها در دوران بازنشستگی اینچنین قبراق و سرحال و پر از آرامش پا به پای جوانان گام به گام خاک سر قله ها را عاشقانه بوسه میزنند و در دوران بازنشستگی اینچنین آسان جوانی میکنند . پس اگر میخواهیم دوران جوانیمان به شیرینی و سلامت ادامه دار باشد رهرو و مرید سبک زندگی پاک و زیبای ریش سفیدان و بزرگان ورزش پاک و نجیب کوهنوردی باشیم. همیشه سلامت و همیشه جوان باشید / یوسف آذرکشتتاریخ: سالیان سال

مکان: دل طبیعت

تعداد روز:

بافت منطقه:

تعداد گروه:

تصاویر منتخب