گزارش صعود به قله سبلان

اجرا شده


گزارش بالاروی از چکاد سبلان ( گزارش صعود به قله سبلان ) باشگاه سرزمین مهر بلندی چکاد : ۴۸۱۱ متر بلندی آغاز برنامه : ۳۶۵۰ متر بلندی طی شده : ۱۱۶۱ متر زمان برنامه : 11 ساعت شرکت کنندگان: 20 نفر سبلان : سبلان با ارتفاع ۴۸۱۱ متر از سطح دریا سومین قله بلند ایران پس از دماوند و علم کوه و یکی از ۱۵۱۵ قله بسیار برجسته جهان به ‌شمار می‌رود. سبلان یک کوه آتشفشانی نیمه فعال است که در بالای چکاد آن دریاچه کوچکی قرار دارد. روز شمار برنامه : روز نخست 30/04/99 : آغاز ماجراجویی ساعت 7:30 با سوار شدن 6 نفر به اتوبوس در بوشهر آغاز گردید. سپس به سمت برازجان حرکت کردیم .پس از درنگی کوتاه و سوار شدن هشت نفر دیگر از اعضا ساعت 9:30 به قصد استان اردبیل راه افتادیم..با توجه به شرایط کرونا ، همه اعضا ماسک زده بودند و با فاصله از هم نشسته بودند.جهت صرفه جویی در وقت شام و صبحانه فردا رو در اتوبوس بخوریم. روز دوم 31/04/99 : حدود ساعت 12 بود که در جاده، سبلان خودش را به ما نشان داد. .هم هوایی انجام گرفت و به سمت پناهگاه برگشتیم.هوا کم کم رو به تاریکی می گذارد و ما همه خسته راه.پس به سرعت شام را خورده و کوله های حمله را برای صعود فردا آماده کردیم و به استراحت پرداختیم. در ضمن گروه موفق شد در شب خرس هم ببیند. پناهگاه آب تمیز و سردی دارد.همچنین سرویس بهداشتی.موبایل آنت دهی دارد و در بعضی نقاط اینترنت نیز در دسترس بود. روز سوم 01/05/92 : ساعت 4:30 صبح همگی پس از خوردن صبحانه ای مختصر به خط شده و در دل تاریکی شب به راه افتادیم.درخشش نور خورشید بر روی ابرهای پایین دست جلوه خاصی داشت.استراحت داده شد.سپس از یخچالی تراورس کرده و پس از عبور از شیبی نسبتا تند به سنگ محراب رسیدیم.شور و اشتیاق در چشم تک تک همنوردان مشاهده می شد.آری به قله نزدیک شده بودیم. سرانجام در ساعت 11:30 بود که دریاچه یخ زده و محصور در دل سنگ ها نمایان شد و زیبایی خود را به رخ کشید و همین بیانگر صعود ما به قله بود. در این لحظه به یکباره تمام خستگی های مسیر از بین می روند.به گرفتن عکس های یادگاری مشغول شدیم. پس از حدود نیم ساعت آماده برگشت شدیم. در مسیر برگشت همه شاد و خوشحال بودن از اینکه با به قله رسیدند. حدود ساعت 16 به پناهگاه رسیدیم و پس از اندکی استراحت وسایل را جمع کرده و با لندرورها به پایین برگشتیم. جهت اقامت شبانه چندین کانکس کرایه کردیم.و جهت خوردن شام به تنها کبابی آنجا رفتیم.سپس آماده شدیم برای استراحت و رفتن به قلعه بابکتاریخ: ۳۰ خرداد

مکان:

تعداد روز: ۵

بافت منطقه:

تعداد گروه: ۲۰

تصاویر منتخب